RUT-AVDRAGDu kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar, röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning, underhåll samt om- och tillbyggnad.

Klicka här för att läsa mer om rot-avdrag →

Vi svarar gärna på frågor om rot-avdrag för arbetet vi utför för dig!

Tel. 0705-53 28 32

Hemsida av Webbolo